top of page
Zoeken

Kunnen we voorkomen dat de aarde overspoelt?

Bijgewerkt op: 6 mei 2020

Belangrijke thema's voor op school:


1. Klimaat

Er is tegenwoordig geen ontsnappen aan: het gaat niet goed met ons klimaat. De meningen zijn alom verdeeld. Sommige mensen doen er alles aan om hun ecologische voetafdruk klein te houden en vinden dat iedereen dat moet doen. Anderen leggen de schuld bij de overheid en de grote bedrijven.

Wat moeten we met al die verschillende visies? Moeten kinderen zich schuldig voelen? Wij vinden het belangrijk om dat idee van ‘de schuldige’ te ontwijken, en dit eerder als een kans te zien om collectief te werken aan een mooiere wereld. Daarom zijn tips voor je eigen ecologische voetafdruk belangrijk, maar de bottom line blijft: ieder doet wat die kan.


2. Gender

RoSa vzw schrijft het al op hun website: er zijn inderdaad verschillen tussen jongens en meisjes, maar ook tussen meisjes en meisjes, en jongens en jongens. Het heeft weinig zin om die verschillen te veralgemenen tot geslacht. Dat gebeurt toch vaak nog onbewust. Ook meisjes kunnen houden van in de bomen klimmen en vuil worden. En ook jongens kunnen graag met poppen spelen. Het is jammer als zulke karaktereigenschappen door genderstereotype ideeën onderdrukt worden. De klas is dus ook een belangrijke omgeving om zulke onderwerpen bespreekbaar te maken en verschillen aan te moedigen.

Maar de klas is daarnaast ook een praktische ruimte waarin ruimtelijke organisatie een grote invloed heeft. Bepaalde inrichtingen in klaslokalen zijn eerder competitie-stimulerend, en andere meer samenwerking-stimulerend. Als alle leerlingen naar het bord gericht zitten, wordt eerder hun competitiedrang gestimuleerd. Dat is niet voor elke leerling bevorderend, en daarbij komt ook nog eens dat dat onbewust vaker bij jongens gestimuleerd wordt. Je kan dus ook op dat vlak voor voldoende afwisseling zorgen.

Denk ook eens na over de versiering: welke kleuren/afbeeldingen gebruik je? Zijn die representatief voor iedereen in de klas?


3. Vooroordelen

In een steeds veranderende maatschappij komen we met meer en meer culturen in contact. Als daarover vooroordelen bestaan, wordt dat een probleem. Dat is jammer, want zoiets kan net bijzonder verrijkend zijn.

Al vòòr de basisschool merken kinderen verschillen in huidskleur op, maar vanaf acht jaar gaan ze daar ook bepaalde normen, waarden en sociale status aan koppelen. Het is dus belangrijk dat ze op een positieve manier een inclusief wereldbeeld kunnen vormen. Daarom zijn voldoende contactmomenten belangrijk. Als kinderen met zoveel mogelijk verschillende culturen en mensen met andere etnische achtergronden in contact komen, zullen angstgevoelens verminderen.

Die contactmomenten kunnen perfect vanuit scholen georganiseerd worden. Voor meer informatie en tips kan je het volledige rapport lezen op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. In essentie hebben we allemààl gelijkenissen en verschillen. En dat is iets om te vieren, toch?


In onze lesmappen bij ‘De Toekomstdroom’ en ‘Zonnewacht & Maneraad’ worden alle bovenstaande thema’s op een interactieve en leuke manier aangekaart.


51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page